Toplam: 17

AbsRef PubNum Bildiri Başlığı
0852SS241Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Uygulanan Hastaların Özellikleri
Features Of Patients Using Long Term Oxygen Theraphy
Levent Özdemir, Yavuz Havlucu, Burcu Özdemir, Ufuk Gezen
0810P254Pilates’in Multipl Skleroz Hastalarında, Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel Kapasite ve Yorgunluk Üzerine Etkileri
Effects of Pilates on Pulmonary Function, Functional Capacity and Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis
Arzu Güçlü Gündüz, Meral Boşnak Güçlü, Bijen Nazlıel
0803SS240Ambulatuar Multipl Skleroz Hastalarında Fonksiyonel Kapasitenin Belirleyicileri
Determinants of Functional Capacity in Fully Ambulatory Multiple Sclerosis Patients
Meral Boşnak Güçlü, Arzu Güçlü Gündüz, Bijen Nazlıel
0772SS242KOAH'lı Hastalarda Obezitenin Pulmoner Rehabilitasyona Etkisi
Impact of Obesity on Pulmonary Rehabilitation in COPD Patients
Selma Aktaş, Pınar Ergün, Dicle Kaymaz, Nilgün Mendil, Ezgi Şimşek, Fatma Şengül
0733SS237Komorbiditeleri Olan KOAH’lı Olgularda Pulmoner Rehabilitasyonun Etkinliği
The Effectiveness of Pulmonary Rehabilitation in COPD Outpatients With Comorbidities
Nilgün Alptekinoğlu Mendil, Pınar Ergün, Dicle Kaymaz, Selma Aktaş, Ezgi Utku
0655P251Türkiyede Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı: Türkiyede Göğüs Hastalıklarında Evde Sağlık Hizmetlerinin Yapılandırılması Çalıştayı, 5. Çalışma Grubu Eylem Planı
GARD TURKEY: The Workshop of Home Care for Respiratory Disease in TURKEY; 5. Working Group
Pınar Ergün
0643P252KOAH’lı olgularda sekiz haftalık ayaktan pulmoner rehabilitasyonun etkinliği: Türkiye’de bir merkezin deneyimleri
Efficacy of an Eight-week Pulmonary Rehabilitation in COPD Patients: An experience of a single center in Turkey
Alev Gürgün, Şenay Tunçel, Pervin Korkmaz Ekren, Sami Deniz, Hale Karapolat, Bülent Kayahan
0596SS236KOAH akut ataklı olgularda evde hastane uygulaması etkin bir evde sağlık hizmet sunum modeli midir?
Hospital at home for patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease; will it be an effective home care model ?
Dicle Kaymaz, Pınar Ergün, Ersin Günay, Selma Aktaş, Nilgün Mendil, Saliha Battal, Ezgi Utku, Pervin Demir
0554P253Kistik fibrozisli hastalarda altı dakikalık yürüme testinde yürüme işini etkileyen faktörler
Factors effecting the work of walking in six minute walking test in patients with cystic fibrosis
Zeynep Arıbaş, Sema Savcı, Melda Sağlam, Hülya Arıkan, Deniz İnal İnce, Naciye Vardar Yağlı, Meral Boşnak Güçlü, Ebru Yalçın
0522SS244Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Ev Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Effect of Home Egsersize Programme to Pulmonary Functions and Quality of Life in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Evrim Eylem Akpınar, Şebnem Koldaş Doğan, Saime Ay, Deniz Evcik, Meral Gülhan
0385SS238KOAH Atağı ile Başvuran Hastalarda Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Titreşimi Tedavisinin Medikal Tedaviye Katkısının Değerlendirilmesi
Evaluation of Contribution of High Frequency Chest Wall Oscillation Treatment to Medical Treatment in Patients with Acute Exacerbations of COPD
Tuğba Göktalay, Selim Erkan Akdemir, Aylin Özgen Alpaydın, Ayşın Şakar Coşkun, Pınar Çelik, Arzu Yorgancıoğlu
0376P247Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında ve Sağlıklı Kişilerde Yorgunluk, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyinin Karşılaştırılması
A Comparison of Fatigue, Quality of Life and Depression Level in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Healthy Controls
Ebru Çalık, Sema Savcı, Melda Sağlam, Naciye Vardar Yağlı, Deniz İnal İnce, Meral Boşnak Güçlü, Hülya Arıkan, Lütfi Çöplü
0372SS243Koroner arter bypass greft cerrahisinde aktif solunum teknikleri döngüsü ve mobilizasyonun etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison in the efficacy of mobilization and active cycle of breathing technique in coronary artery bypass greft surgery
Hülya Arıkan, Hatice Nur Turan, Betül Değirmenci, Sema Savcı, Melda Sağlam, Deniz İnal İnce, Naciye Vardar Yağlı, Ebru Çalık, Meral Boşnak Güçlü, Metin Demircin
0347P248Bronşektazili olgularda pulmoner rehabilitasyonun etkinliği
The effectiveness of pulmonary rehabilitation in patients with bronchiectasis
Saliha Battal, Dicle Kaymaz, Selma Aktaş, Nilgün Mendil, Neşe Demir, Fatma Şengül, Nurcan Egesel, Pınar Ergün, Pervin Demir
0341P249Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Aktivite Limitasyonu
Activity Limitations in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Naciye Vardar Yağlı, Melda Sağlam, Sema Savcı, Deniz İnal İnce, Ebru Çalık, Hülya Arıkan, Tülin Düger, Lütfi Çöplü
0250SS239Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Beslenme Durumunun Solunum Kas Kuvveti, Fonksiyonel Kapasite ve Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi
Relationship between Nutritional Status and Respiratory Muscle Strength, Functional Capacity, and Physical Activity Level in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Melda Sağlam, Sema Savcı, Naciye Vardar Yağlı, Ebru Çalık, Hülya Arıkan, Deniz İnal İnce, Meral Boşnak Güçlü, Lütfi Çöplü
0158P250Modifiye Edilmiş Threshold Inspiratuar Muscle Trainer (IMT) Cihazı ile Yapılan Farklı Bir Solunum Egzersiz Olgusu
A Different Kind Of Pulmoner Exercise Phenomenon Realized with the Modified Threshold Inspiratuar Muscle Trainer (IMT) Device
Funda Yaşar, Sema Savcı, Cantürk Taşçı, Ergun Tozkoparan, Ömer Deniz, Hayati Bilgiç

Yazdır

Lütfen arama yapacağınız alanı seçtikten sonra arama ipucunu yazarak Ara tuşuna basınız.

 AbsRef

 PubNum

 Bildiri Başlığı

 Yazar ve Kurum

 Bildiri Özeti

 

Ya da aşağıdaki gruplara göre listeleme yapabilirsiniz.

Bildiri Grubu
 

 
 
LookUs & OnlineMakale