BİLİMSEL PROGRAM
DUYURU

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

Türk Toraks Derneğinin 13-17 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya Side'de yapılan 14. Yıllık Kongresinde, 16.04.2011 tarihinde sunulan SS-267 numaralı, “Tam cerrahi rezeksiyon sonrası erken nüks eden küçük hücreli dışı akciğer kanserli olguların klinik ve patolojik özellikleri” isimli serbest bildiride, bu olguların ameliyat edildiği Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğiyle ortak çalışma olması gerektiği yönündeki görüşlere katılıyoruz.

Yine aynı kongrede, 14.04.2011 tarihinde sunulan P-24 numaralı “Cerrahi rezeksiyon yapılan küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) olgularımızın analizi” isimli posterin, tamamen göğüs cerrahisi ile ilgili bir konu olduğundan sunulmamış sayılmasının ve internet sayfasından silinmesinin uygun olduğu görüşündeyiz.

Dr.Deniz KÖKSAL
Dr.Hülya BAYİZ
Dr.Neslihan MUTLUAY
Dr.Mehmet Bahadır BERKTAŞ
Dr.Mine BERKOĞLU
Dr.Adem KOYUNCU
Dr.Funda DEMİRAĞ

 
 
LookUs & OnlineMakale