Kongre Bursu ve Ödülleri

Kongre Bursu ve Ödülleri

Kongre Bursu

  1. Türk Toraks Derneği üyesi olan meslekdaşlarımızın kongre katılımını arttırmak için sağlanan maddi destektir. En az bir yıldır dernek üyesi olmaktemel koşuldur.
  2. Kongre kayıt ücreti, konaklama ve bir kurs ücretini kapsar.
  3. Öncelikli olarak, uzmanlık öğrencilerine verilmesi hedeflenmektedir.
  4. Gönderilen her bildiriden yalnızca bildiriyi sunan kişiye burs verilir
  5. Bağlı olduğumuz şubelerin kontenjanları ile sınırlıdır.
  6. 18 Mart 2011 tarihine kadar şube başkanlıklarına başvurulmalıdır.

Kongre Bildiri Ödülleri
14. Yıllık Kongre bilimsel programında bildiri oturumlarına çok büyük önem verilmektedir. Bu amaçla,sözlü bildiri sayısı önceki yıllara göreyaklaşık üç kat arttırılmış, geri kalanların da poster şeklinde sunulması planlanmıştır.
Bu yıl her çalışma grubu kapsamında en iyi bildiriler seçilecek, bu bildirilerde ismi geçen tüm araştırmacılar sertifika ile onurlandırılacaktır. Değerlendirmesinde %50 bildiri gönderildiğinde hakemler tarafından verilen puan ortalaması, %50 kongre sırasında hakem puanlaması esas olarakalınır.


Yayınlanmış Kongre Bildirisi Ödülü
Türk Toraks Derneği Kongrelerinde son 5 yılda bildiri olarak sunulmuş ve SCI ve SCI expanded indekslerine girerek yayın haline getirilmiş araştırmalara verilir. Son başvuru 10 Mart 2011 'dir. Ödül Kongre Açılış töreninde verilecektir.


Yurtdışı Yayın Ödülü
Göğüs hastalıkları konusunda Türkiye'de yapılmış ve son 1 yıliçinde SCI kapsamındaki bir yurt dışı bilimsel dergide yayınlanmış bilimsel jüri tarafından seçilecek özgün 3 araştırmaya verilecek olan para ödülüdür. Yurt Dışı Yayın Ödülü için başvurular genel merkeze yapılacaktır. Son başvuru tarihi 10 Mart 2011 'dir. Ödül Kongre açılış töreninde verilecektir.


Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü
Bilimsel çalışmaları ile göğüs hastalıkları bilimine katkıda bulunduğunu kanıtlamış ve katkılarını arttırarak sürüdürebilecek potansiyele sahip olan genç (40 yaşını geçmemiş) bilim insanına verilecek olan plaket ve para ödülüdür. Ödül kongre açılış töreninde verilecektir. Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü için başvurular özgeçmiş ve bilimsel dosya ile genel merkeze yapılacaktır. Son başvuru tarihi 10 Mart 2011 dir.


Dr. Elgiz Pekdemir Ümraniye Verem Savaş Derneği Bildiri Ödülü
Ümraniye Verem Savaş Derneği tarafından tüberküloz hastalığının yönetimi ile ilgili gerek sahada gerekse klinikte karşılaşılan bir soruna yanıt arayan son beş yılda sunulmuş bildirilerden yayın haline getirilenler arasından jüri üyelerinin uygun gördüğü ilk 3 çalışmaya sırası ile 2000 YTL, 1500 YTL ve 1000 TL ödül verilecektir.


ACTELION Pulmoner Vasküler Sistem Araştırma Ödülü
Son iki yıldaki Türk Toraks Derneği Kongresi'nde sunulan "pulmoner vasküler sistem" ile ilgili bir yayınlanmış bildiriye ACTELION Pulmoner Vasküler Sistem Araştırma Ödülü verilecektir. Ödül miktarı 4.000 TL'dir. Ödül alacak bildiri, TTD'nin Bilimsel Komite Başkanlığı'nca seçilecek bir bilimsel kurul tarafından belirlenecektir. Adaylık başvurusu, TTD Genel Merkezi' ne, aday olduğunu belirten bir yazı ve bildiri özeti ve yayınlanmış hali sunularak 10 Mart 2011 tarihine kadar yapılabilir. Ödül, ACTELION ilaç Ticaret ve Limited Şirketi nin koşulsuz eğitim desteği kapsamında finanse edilmektedir.


Lokman Hekim Vakfı Sarıay Ödülü
Bu ödül kapsamında, tütün ve kontrolü konusunda üç konuya ödül verilecektir. Son başvuru tarihi 10 Mart 2011'dlr.

 
 
LookUs & OnlineMakale