Komiteler

Komiteler

TÜRK TORAKS DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

Genel Başkan
Feyza Erkan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İSTANBUL

1. Başkan Yardımcısı
Muzaffer Metintaş
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ESKİŞEHİR

2. Başkan Yardımcısı
Sedat Altın
Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL

Genel Sekreter
Gaye Ulubay
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ANKARA

Mali Sekreter
Osman Örsel
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanes ANKARA

Okul Başkanı
Erdoğan Çetinkaya
Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL

Bilimsel Komite Başkanı
Bilun Gemicioğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İSTANBUL

Dış İlişkiler Sorumlusu
Abdullah Sayıner
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İZMİR

Bülten - İnternet Sorumlusu
Osman Elbek

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AYDIN

Uzman Temsilcisi
İpek Çoşkunol

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR

Gögüs Cerrahisi Temsilcisi
Mustafa Yüksel

Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD İSTANBUL
14.YILLIK KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Oya İtil
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak.Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR

Kongre Sekreteri 
Zuhal Karakurt
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

Kongre Bilimsel Komite Başkanı
Abdullah Sayıner
Ege Üniversitesi Tıp Fak.Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR

Kongre Bilimsel Program Sorumlusu 

Ayşın Şakar
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD, MANİSA

Kongre Bildiriler Sorumlusu 
Dursun Tatar
Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Anaştırma Hastanesi, Yenişehir İZMİR

Kongre Mali Sekreter
Adnan Yılmaz
SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Maltepe, İSTANBUL

Kongre Dış İlişkiler Sorumlusu 
Nurdan Köktürk
Gazi Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD ANKARA

Kongre Sosyal Program Sorumlusu 
Refika Ersu
Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hastalıkları AD İSTANBUL

Kongre Basın Sorumlusu 
Aykut Çilli
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD, ANTALYA

 

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANLARI

Pınar  Arıkan Fırat Akciğer Patolojisi Çalışma Grubu Başkanı
Figen Gülen Akciğer  Nakli Çalışma Grubu Başkanı
Pınar Çelik Akciğer ve Plevra Maligniteler Çalışma Grubu Başkanı
Füsun Yıldız Astım Allerji Çalışma Grubu Başkanı
Fatma Evyapan Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı
Salih Topçu Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Başkanı
Benan Müsellim Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Başkanı
Mehmet Polatlı KOAH Çalışma Grubu Başkanı
Refika Ersu Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı
Pınar Ergün  Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu Başkanı
Öner Dikensoy Solunum Hücre Biyolojisi ve Genetik Çalışma Grubu Başkanı
Ayşın Şakar Coşkun Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı
Emel  Eryüksel Solunum Yetmezliği  ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Başkanı
Gaye Ulubay Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Başkanı
Şeref Özkara Tüberküloz  Çalışma Grubu Başkanı
Oğuz Kılınç Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı
Tansu Ulukavak Çiftçi Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı
Zeki Kılıçarslan Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı
   

ŞUBE BAŞKANLARI

Füsun Öner Eyüboğlu Ankara Şube Başkanı
Serir Aktoğu İzmir Şube Başkanı
Hüseyin Yıldırım Batı Anadolu Şube Başkanı
Erdoğan Çetinkaya İstanbul Şube Başkanı
Ramazan Demir Orta Anadolu Şube Başkanı
Leyla Sağlam Kuzeydoğu Anadolu Şube Başkanı
Kürşat Uzun İç Anadolu Şube Başkanı
Ali Kocabaş Çukurova Şube Başkanı
Necla Songür  Akdeniz Şube Başkanı
R.Oktay Gözü Marmara Şube Başkanı
Bünyamin Sertoğullarından Doğu Anadolu Şube Başkanı
Yılmaz Bülbül Doğu Karadeniz Şube Başkanı
Öner Balbay Batı Karadeniz Şube Başkanı
Meftun Ünsal Orta Karadeniz Şube Başkanı
 
 
LookUs & OnlineMakale