KURSLAR

KURSLAR
13 Nisan 2011

KURS 1: Polisomnografi (PSG) ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS)
Oturum Başkanları:  Tansu Ulukavak Çiftçi,  Levent Karasulu
09:00-09:05 Açılış Tansu Ulukavak Çiftçi
09:05-09:30 PSG endikasyonları Ahmet Demir
09:30-10:00 Hasta hazırlanması, kayıt protokolleri Remzi Altın
10:00-11:00 PSG’de uyku skorlaması Selma Fırat Güven
11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-11:45 PSG’de solunum skorlaması Turan Acıcan
11:45-12:15 OSAS’da klinik bulgular ve diğer tanı yöntemleri Ahmet Ursavaş
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 OSAS sonuçları Özen Kaçmaz Başoğlu
14:00-14:30 OSAS tedavisinde genel önlemler ve medikal tedavi Banu Gülbay
14:30-15:00 OSAS’da PAP tedavisi Hikmet Fırat
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-15:45 OSAS’da Ağız İçi Araç tedavisi Filiz Keyf
15:45-16:15 OSAS’da Cerrahi tedavi Metin Yılmaz

KURS 2 : Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV) Kursu
Oturum Başkanları: Emel Eryüksel, Nalan Adıgüzel
09.00-09.15   Türkiye de NIMV Deneyimi Turgay Çelikel
09.15-09.45 Temel ilkeler, endikasyonlar, kontrendikasyonlar uygulama yerinin seçilmesi Akın Kaya
09.45-10.15 Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Kullanılan Cihazlar, Modlar ve Ayarlar Kürşat Uzun
10.15-10.45   NIMV başlanması, maske seçimi, etkinliğinin değerlendirilmesi ve sonlandırılması Sait Karakurt
10.45-11.00 KAHVE ARASI  
11.00-11.30 Hiperkarbik Solunum Yetmezliğinde NIMV Begüm Ersava
11.30-12.00 Hipoksemik Solunum Yetmezliğinde NİMV Tekin Yıldız
12.00-12.30 Weaning ve Ekstübasyonu Hızlandırmak amaçlı NIMV Kullanımı Emel Eryüksel
12.30-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ  
13.00-13.30 Post-op solunum yetmezliğinde NIMV  Feza BACAKOĞLU
13.30-14.00 Kronik Solunum Yetmezliği, Restriktif ve Nöromuskuler Hastalıklarda NIMV Erhan Tabakoğlu
14.00-14.30 NIMV Komplikasyonları ve Çözümleri İrfan Uçgun
14.30-15.00 Son Dönem Solunum Yetmezliğinde Palyatif NIMV Uygulamaları Levent Kart 
15.00-15.15 KAHVE ARASI  
15.15-15.45 NIMV Uygulaması Olgu Sunumları Nalan Adıgüzel
15.45-16.30 Pratik Cihazların çalışma prensipleri ve ayarlar, Kullanılan Maskeler  

KURS 3 : SOLUNUM HASTALIKLARINDA EVDE BAKIM
Kurs başkanları: Pınar Ergün, Michele Vitacca
09.00-09.15 Açılış
09.15-09-45 Kronik Solunum Hastalıklarında Evde Bakım Tanımı ve Uygulama
Modelleri: Dünyadaki Uygulama Modelleri,
Türkiye’deki Uygulama Modelleri
Pınar Ergün
09.45-10.15 Evde mekanik ventilasyon Tülay Yarkın
10.15-10.45 Kronik solunum hastalıklarında entegre bakım ve pulmoner
rehabilitasyonun yeri
Deniz İnal İnce
10.45-11.00 KAHVE ARASI  
11.00-11.30 Kronik Hastalıklarda Nütrisyon Desteği; evde nütrisyon Tanju Besler
11.30-12.00 Terminal dönem Akciğer maligniteli hastada evde palyatif bakım Hülya Bayız
12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ  
13.30-14.00 Kronik solunum hastalıklarında evde bakım etkinliğinin değerlendirmesi: Mortalite, yaşam kalitesi, hastaneye başvuru, alevlenme,maliyet etkinlik. Dicle Kaymaz
14.30-15.00 Kronik solunum hastalıklarında Tele-evde bakım Michele Vitacca
15.00-15.30 Genel değerlendirme  

KURS 4 : Malign effüzyonlara yaklaşım kursu
Oturum Başkanları: Pınar Çelik, Ahmet Erbaycu
09.00-09.30 Malign effüzyonların oluşum etiyopatogenezi
Tanısal yaklaşım
Atilla Akkoçlu
09.30-10.00 Sitoloji, kapalı plevra biyopsisi ve medikal torakoskopi Güntülü Ak
10.00-10.30 Görüntüleme yöntemleri Ragıp Özkan
10.30-11.00 KAHVE ARASI  
11.00-11.30   VAT
Tedavi yaklaşımı
Kutsal Turhan
11.30-12.00 Tedavide prognostik faktörlerin yeri Sedat Altın
12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ  
13.30-14.00 Plöredez Hüseyin Yıldırım
14.00-14.30 Kalıcı ve geçici katater uygulamaları Hüseyin Yıldırım
14.30-15.00 Cerrahi palyatif yaklaşım Hasan Batırel
15.00-15.30 KAHVE ARASI  
15.30-16.00 Sistemik tedavi yaklaşımın yeri Meltem Tor
16.00-16.30 Malign perikardiyal effüzyonlara yaklaşım Cemil Gürgün

KURS 5: Göğüs Cerrahisinde Uygulamalar ve Teknikler Kursu
Kurs başkanları: Mustafa Yüksel, Salih Topçu
09.00-09.10 Açılış ve tanışma Mustafa Yüksel
Salih Topçu
09.10-09.30 Akciğer rezeksiyonunda sleeve teknikler Hakan Kutlay
09.40-10.00 Trakea rekonstrüksiyonu M. Ali Bedirhan
10.10-10.25 KAHVE ARASI
10.30-10.50 Malign Plevral Effüzyonda plöredez ve şantlar Onur Genç
11.00-11.20 Torasik sempatektomi Tuba Liman
11.45-13.15 ÖĞLE YEMEĞİ
13.20-13.40 Şilotoraks tedavisi Aydın Şanlı
13.50-14.10 VATS lobektomi Erdal Okur
14.20-14.40 KAHVE ARASI
14.45-15.05 Mediastinal kitleler ve VATS İrfan Yalçınkaya
15.15-15.35 Diafragma plikasyon Akın Eraslan Balcı
15.45-16.30 Genel değerlendirme, tartışma ve öneriler.

KURS 6: Çocuklarda KronikAkciğer Hastalıklarında Tanı Yöntemleri Kursu
Kurs Başkanları: Refika Ersu, Ebru Yalçın, Yıldız Camcıoğlu, Derya UfukAltıntaş
09.00-10.30 Oturum Başkanları: Refika Ersu, Ebru Yalçın  
  Akciğer grafisi ve diğer radyolojik tetkikler Pilar Garcia Pena
  Bronkoskopi ve BAL Fazilet Karakoç
  Akciğer biyopsisi Robin Deterding
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-12.30 Spirometri, bronkodilasyon ve bronkoprovokasyon Gülbin Karakoç
  Akciğer hacimleri ve diffüzyon testleri Deniz Doğru
  Vaka örnekleriyle solunum fonksiyon testleri Arzu Bakırtaş
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
01.30-14.30 Oturum Başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Derya Ufuk Altıntaş  
  Allerji testleri Nermin Güler
  İnflamatuar belirteçler Derya Ufuk Altıntaş
  İmmun sistemin değerlendirilmesi Yıldız Camcıoğlu
14:30-15:00 KAHVE ARASI  
15:30-17:00 Ter testi ve nazal potansiyel ölçümü Ebru Yalçın
  Gastroözofajiyel reflü Gürsu Kıyan
  Genetik tanı Bülent Karadağ

KURS 7: Diffüz Parankim Akciğer Hastalıkları
Kurs Başkanları: Benan Müsellim, Özlem Özdemir Kumbasar
09:00-09:30 Tanım, sınıflandırma ve epidemiyoloji
Benan Müsellim
09:30-10:00 Klinik değerlendirme Göksel Kıter
10:00-10:30 Radyolojik Değerlendirme Atadan Tunacı
10:30-10:45 KAHVE ARASI  
10:45-11:15 Bronkoskopinin yeri Gulfer Okumus
11:15-11:45 Diğer tanı yöntemleri Güngör Çamsarı
11:45-12:15 Genel tedavi prensipleri Füsun Topçu
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ  
13.15-13:45 Sarkoidoz Özlem Özdemir Kumbasar
13:45-14:15 İdiopatik interstisyel pnömoniler Levent Tabak
14:15-14:45 Mesleki akciğer hastalıkları Fatma Sema Oymak
14:45-15:15 Kollajenozlar Gündeniz Altıay
15:15-15:30 KAHVE ARASI  
15:30-16:00 Eozinofilik akciğer hastalıkları Enver Yalnız
16:00-16:30 Vaskülitler Oğuz Uzun
16:30-17:00 Nadir rastlanan akciğer hastalıkları Benan Müsellim

KURS 8 : SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
Kurs Başkanları: Ertürk Erdinç ve Gaye Ulubay
09:00-09:30 Spirometrik ölçüm; Kabul edilebilirlik, tekrar edilebilirlik, sonlandırma krİterleri, derin inspirasyonun önemi, ölçüm nasıl yapılmalı ve neler ölçülür. Funda Coşkun
09:30-10:00 Spirometrik akım ölçümü, akım-volüm halkası ve obstrüktif hasta örnekleri  Mehmet Polatlı
10:00-10:30 KAHVE ARASI  
10:30-11:00 Reversibilite, provokasyon testleri Yavuz S. Demirel
11:00-11:30 Restriktif akciger hastalıklarında spirometrik veriler ve hasta örnekleri Birsen Mutlu
11:30-13:00 Spirometre pratiği
10 kursiyer 1 teknisyen 1 öğretim üyesi eşliğinde
10 kursiyer 1 teknisyen 1 öğretim üyesi eşliğinde
10 kursiyer 1 teknisyen 1 öğretim üyesi eşliğinde
10 kursiyer 1 teknisyen 1 öğretim üyesi eşliğinde
 
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00-14:30 Gaz arınma ve gaz dilüsyon metodları ile volüm ölçümü Sema Umut
14:30-15:00 Pletismoğrafta V, V*,Pağız ölçümleri ve volüm ölçümleri Elif Şen
15:00-15:30 KAHVE ARASI  
15:30-16:00 Difuzyonun önemi; ölçüm metodu ve klinik değerlendirilmesi Füsun Eyüboğlu
16:00-16:30 Örneklerle  SFT Gaye Ulubay ve
Atilla Uysal
  Etkinliğin düzeyi: Klinik pratik(X)   Akademik(X)   Temel( ) Sosyal( )
  Bu kursun sonunda katılımcılar solunum fonksiyon testlerinin amaçlarını,  mekanizmalarını, standartlara uygun olarak yapılışını ve sonuçları nasıl değerlendireceklerini öğrenmiş olacaklardır.

KURS 9 : TORAKS TOMOGRAFİSİ İLE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurs Başkanları: Macit Arıyürek Çetin Atasoy
09:00-09:50 Akciğer nodülleri Hüdaver Alper
09:50-10:40 Atelektazi Nevzat Karabulut
10:40-11:10 KAHVE ARASI  
11:10-12:00 Bronşektazi Çetin Atasoy
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
13:30-14:20 Pulmoner vasküler hastalıklar Atadan Tunacı
14:20-15:10 Buzlu cam ve konsolidasyon görünümü Macit Arıyürek
15:10-15:40 KAHVE ARASI  
15:40-16:30 Hiler patolojiler Figen Demirkazık
Etkinliğin düzeyi: Klinik pratik(X)    Akademik()      Temel( )   Sosyal()
Bu kurs katılımcılara, solunum sistemi hastalıklarının tomografi ile elde edilen görünümlerini tanıma, tanımlama ve ayırıcı tanı yapabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır

KURS 10 : MEDİASTİNAL HASTALIKLARDA BRONKOSKOPİK TANI YÖNTEMLERİ
Kurs Başkanları: Erdoğan Çetinkaya, Demet Karnak
09:30-10:00 Konvansiyonel TBİA Bahadır Üskül
10:00-10:30 Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde TBİA Erdoğan Çetinkaya
10:30-11:00 KAHVE ARASI  
11:00-11:30 Elektromagnetik Navigasyon rehberliğinde TBİA Demet Karnak
11:30-12:00 Transtorasik İğne Aspirasyonu/Biyopsisi Metin Özkan
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
  PRATİK EĞİTİM  
13:30-14:15 10 kursiyer 1 öğretim üyesi eşliğinde  
14:15-15:00 10 kursiyer 1 öğretim üyesi eşliğinde  
15:00-15:30 KAHVE ARASI  
15:30-16:15 10 kursiyer 1 öğretim üyesi eşliğinde  
16:15-17:00 10 kursiyer 1 öğretim üyesi eşliğinde  
  Bu kurs katılımcılara, mediasten hastalıklarına tanı amaçlı girişimsel yaklaşım yöntemlerini tanıtma ve gerçekleştirebilme ön yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır.  

KURS 11 : 11. Tütün kontrolü kavramı ve sigara bırakma tedavisi
Kurs başkanları: Leyla Sağlam, Osman Elbek
09:00-09:30 Türkiye’de dünden bugüne tütün epidemiyolojisi Nazmi Bilir
09:30-10:00 Tütün kontrolü kavramı ve önemi Elif Dağlı
10:00-10:30 Tütün kontrolünde hekim sorumlulukları Osman Elbek
10:30-11:00 KAHVE ARASI  
11:00-11:30 Nikotin bağımlılığı,sigara bırakma süreci ve olguların tanımı Pınar Pazarlı
11:30-12:00 Sigarayı bırakmada 5A, 5R kavramları Funda Öztuna
12:00-12:30 Farmakolojik tedavi Esra Kunt Uzaslan
12:30-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ  
13:15-13:45 Sigarayı bırakmada davranışçı-bilişsel yöntemler Pınar Pazarlı
13:45-14:45 Sigara bırakma poliklinikleri alt yapısı, hasta değerlendirme Leyla Sağlam Leyla Sağlam
14:15-14:45 KAHVE ARASI  
14:45-15:15 Kanıta dayalı olmayan sigara bırakma yöntemleri Cengiz Özge
15:15-16:00 İnteraktif bölüm: Osman Örsel, Leyla Sağlam
  1) Sigara bırakma sürecindeki olgulara pratik yaklaşım
2) Dumansız hava sahasının ihlaline şahit olan bir kişinin yapması gerekenler
 

KURS 12: Olgularla Erişkin Astım Tanı ve Tedavisi
Kurs Başkanları: Füsun Yıldız, Münevver Erdinç
09:00-09:30  Epidemiyoloji ve risk faktörleri Emel Kurt
09:30-10.00 Tanı İlknur Başyiğit
10.00-10:30 Kronik tedavi Arzu  Yorgancıoğlu
10.30-11.00 KAHVE ARASI  
11:00-11:30 Atak tedavisi A.Berna Dursun
11:30-12.00 Astım ve konsültasyon Berrin Ceyhan
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
13:30-14:30 İnhalasyon teknikleri, cihaz kullanımları-olgu sunumları (Key Pad ile) Fuat Kalyoncu
14.30-15.00 KAHVE ARASI  
15:00-16:00 Olgu sunumları (Key Pad ile) Dilşad Mungan
16.00-16:30 Kurs değerlendirmesi, sorular  

KURS 13: KURUM UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANMASI KURSU
Kurs Başkanları: Ali Kocabaş, H. İbrahim Durak
  Giriş ve Durum Analizi Ali Kocabaş, Filiz Koşar
  Hazırlık S. Elif Törün
  Kurumsal Program Geliştirme ve Uygulama H. İbrahim Durak
  Sağlık Bakanlığındaki Gelişmeler ve TUKMOS Hayati Bilgiç
  Program İyileştirme ve Kurumsallaştırma H. İbrahim Durak
  İşbirliği ve Eylem Planı Ali Kocabaş, Hayati Bilgiç
 
 
LookUs & OnlineMakale